กลุ่มบริษัท
ดิทโต้ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

เปิดรับสมัครพนักงานใหม่ในตำแหน่งต่าง ๆ และเชิญคุณมาเป็นส่วนหนึ่ง
ในครอบครัวดิทโต้ เพื่อขับเคลื่อนดิทโต้ให้ก้าวหน้าต่อไปอย่างมั่นคง

"

เราเป็นผู้นำการให้บริการ
ระบบจัดการเอกสารและข้อมูลแบบครบวงจร
(Document and Data Management Solutions)
มาร่วมงานกับเรา และ สรรสร้างผลงาน
เพื่อส่งเสริม และ พัฒนาการทำงาน
ของลูกค้าไปด้วยกัน

"

ตำแหน่งที่รับสมัคร

ขายซอฟต์แวร์


LOCATION: กรุงเทพมหานคร 11/10/2564 11:17:51

 ผู้จัดการโครงการ (Project Manager)


LOCATION: กรุงเทพมหานคร 15/09/2564 10:21:30

ประสานงานด้าน BD


LOCATION: กรุงเทพมหานคร 09/09/2564 21:18:57

ประสานงานด้านการขาย


LOCATION: กรุงเทพมหานคร 09/09/2564 21:18:05

-ดูแลการรับเข้า-ออก ของทรัพย์สินในบริษัทและในเครือ ทั้งหมด

-จัดทำข้อมูลด้านทรัพย์สินผ่านระบบโปรแกรมสำเร็จรูป

-ตรวจนับทรัพย์สิน

-อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย


LOCATION: กรุงเทพมหานคร 19/08/2564 13:01:20
View All Jobs

ค้นหาตำแหน่ง