กลุ่มบริษัท
ดิทโต้ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

เปิดรับสมัครพนักงานใหม่ในตำแหน่งต่าง ๆ และเชิญคุณมาเป็นส่วนหนึ่ง
ในครอบครัวดิทโต้ เพื่อขับเคลื่อนดิทโต้ให้ก้าวหน้าต่อไปอย่างมั่นคง

"

เราเป็นผู้นำการให้บริการ
ระบบจัดการเอกสารและข้อมูลแบบครบวงจร
(Document and Data Management Solutions)
มาร่วมงานกับเรา และ สรรสร้างผลงาน
เพื่อส่งเสริม และ พัฒนาการทำงาน
ของลูกค้าไปด้วยกัน

"

ตำแหน่งที่รับสมัคร

รับสมครพนักตำแหน่ง Software Developer : C#


LOCATION: กรุงเทพมหานคร 25/12/2564 13:40:33


LOCATION: กรุงเทพมหานคร 14/12/2564 11:05:31

Sale Software


LOCATION: กรุงเทพมหานคร 26/11/2564 15:45:25

- จัดทำเอกสาร ต่างๆ (ราชการ,รัฐวิสาหกิจ)
- ประสานงานภายใน-ภายนอก (กรณีตั้งเบิก PR,PO วางรับบิล จัดการค่าใช้จ่าย)
- งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย


LOCATION: กรุงเทพมหานคร 02/11/2564 15:01:12

 ผู้จัดการโครงการ (Project Manager)


LOCATION: กรุงเทพมหานคร 15/09/2564 10:21:30
View All Jobs

ค้นหาตำแหน่ง