กลุ่มบริษัท
ดิทโต้ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

เปิดรับสมัครพนักงานใหม่ในตำแหน่งต่าง ๆ และเชิญคุณมาเป็นส่วนหนึ่ง
ในครอบครัวดิทโต้ เพื่อขับเคลื่อนดิทโต้ให้ก้าวหน้าต่อไปอย่างมั่นคง

"

เราเป็นผู้นำการให้บริการ
ระบบจัดการเอกสารและข้อมูลแบบครบวงจร
(Document and Data Management Solutions)
มาร่วมงานกับเรา และ สรรสร้างผลงาน
เพื่อส่งเสริม และ พัฒนาการทำงาน
ของลูกค้าไปด้วยกัน

"

ตำแหน่งที่รับสมัคร

ช่างเทคนิค POS & Drive Thru


LOCATION: กรุงเทพมหานคร 30/03/2565 12:07:12

- ตรวจนับสินค้าจากผู้ขาย
- จ่ายสินค้าของบริษัท ตามSale Order
- จัดเก็บ จัดเรียง สินค้าตาม Location
- บันทึกข้อมูลการจ่ายสินค้าลงใน ระบบ SAP , Plant-One , Rental , Stock Card
- ตรวจนับสินค้า คงเหลือประจำเดือนตามรายงาน
- จัดเก็บเอกสารการจ่ายสินค้าได้ถูกต้องเเละครบถ้วน


LOCATION: กรุงเทพมหานคร 11/02/2565 13:32:20

รับสมัครพนักงานสัญญาจ้าง 3 เดือน

ในพื้นที่ 3 จังหวัด : จังหวัดนนทบุรี จังหวัดปทุมธานี จังหวัดสมุทรปราการ

 


LOCATION: กรุงเทพมหานคร 24/01/2565 09:55:51

รับสมครพนักตำแหน่ง Software Developer : C#


LOCATION: กรุงเทพมหานคร 25/12/2564 13:40:33


LOCATION: กรุงเทพมหานคร 14/12/2564 11:05:31
View All Jobs

ค้นหาตำแหน่ง