ฝากประวัติสมัครงาน

กรุณาเลือก
กรุณากรอก
กรุณากรอก
กรุณากรอกข้อมูลอีเมลให้ถูกต้อง
กรุณากรอกข้อมูลอีเมลให้ถูกต้อง
รหัสผ่านจะต้องมีอย่างน้อย 8 ตัวอักษร [0-9] [A-Z] [a-z]
ยืนยันรหัสผ่านและรหัสผ่านต้องตรงกัน

ตำแหน่งที่รับสมัคร

ช่างเทคนิค POS & Drive Thru


LOCATION: กรุงเทพมหานคร 30/03/2565 12:07:12

- ตรวจนับสินค้าจากผู้ขาย
- จ่ายสินค้าของบริษัท ตามSale Order
- จัดเก็บ จัดเรียง สินค้าตาม Location
- บันทึกข้อมูลการจ่ายสินค้าลงใน ระบบ SAP , Plant-One , Rental , Stock Card
- ตรวจนับสินค้า คงเหลือประจำเดือนตามรายงาน
- จัดเก็บเอกสารการจ่ายสินค้าได้ถูกต้องเเละครบถ้วน


LOCATION: กรุงเทพมหานคร 11/02/2565 13:32:20

รับสมัครพนักงานสัญญาจ้าง 3 เดือน

ในพื้นที่ 3 จังหวัด : จังหวัดนนทบุรี จังหวัดปทุมธานี จังหวัดสมุทรปราการ

 


LOCATION: กรุงเทพมหานคร 24/01/2565 09:55:51

รับสมครพนักตำแหน่ง Software Developer : C#


LOCATION: กรุงเทพมหานคร 25/12/2564 13:40:33


LOCATION: กรุงเทพมหานคร 14/12/2564 11:05:31

- จัดทำเอกสาร ต่างๆ (ราชการ,รัฐวิสาหกิจ)
- ประสานงานภายใน-ภายนอก (กรณีตั้งเบิก PR,PO วางรับบิล จัดการค่าใช้จ่าย)
- งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย


LOCATION: กรุงเทพมหานคร 02/11/2564 15:01:12

เจ้าหน้าที่การเงินด้านรับ-ด้านจ่าย


LOCATION: กรุงเทพมหานคร 29/09/2564 11:31:26

บริการหลังการขายเครื่อง POS และระบบสต๊อค


LOCATION: กรุงเทพมหานคร 18/09/2564 16:29:27

คุณสมบัติ
เพศ : ไม่ระบุ
อายุ(ปี) : 24 - 35
ระดับการศึกษา : ปวส. - ปริญญาตรี
ประสบการณ์(ปี) : ไม่ระบุ
อื่นๆ : ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่,ยินดีรับผู้ไม่มีประสบการณ์
คุณสมบัติเพิ่มเติม
วุฒิการศึกษา :
-ปวส.หรือเทียบเท่า - ป.ตรี ขึ้นไป
(สาขาที่เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์)

LOCATION: กรุงเทพมหานคร 04/06/2564 11:08:33


LOCATION: กรุงเทพมหานคร 18/05/2564 09:57:13

ค้นหาตำแหน่ง