ฝากประวัติสมัครงาน

กรุณาเลือก
กรุณากรอก
กรุณากรอก
กรุณากรอกข้อมูลอีเมลให้ถูกต้อง
กรุณากรอกข้อมูลอีเมลให้ถูกต้อง
รหัสผ่านจะต้องมีอย่างน้อย 8 ตัวอักษร [0-9] [A-Z] [a-z]
ยืนยันรหัสผ่านและรหัสผ่านต้องตรงกัน

ตำแหน่งที่รับสมัคร

รับสมครพนักตำแหน่ง Software Developer : C#


LOCATION: กรุงเทพมหานคร 25/12/2564 13:40:33

เปิดรับสมัครงานหลายอัตรา

บริษัท ดิทโต้ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

เราเป็นผู้นำการให้บริการระบบจัดการเอกสารและข้อมูลแบบครบวงจร (Document and Data Management Solutions)
และมุ่งมั่นนำเสนองานบริการต่างๆ เพื่อตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้าในทุกมิติ เชิญมาร่วมเป็นครอบครัวเดียวกันกับเรา และ สรรสร้างผลงานเพื่อส่งเสริม และ พัฒนาการทำงานของลูกค้าไปด้วยกัน


LOCATION: กรุงเทพมหานคร 14/12/2564 11:05:31

Sale Software


LOCATION: กรุงเทพมหานคร 26/11/2564 15:45:25

- จัดทำเอกสาร ต่างๆ (ราชการ,รัฐวิสาหกิจ)
- ประสานงานภายใน-ภายนอก (กรณีตั้งเบิก PR,PO วางรับบิล จัดการค่าใช้จ่าย)
- งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย


LOCATION: กรุงเทพมหานคร 02/11/2564 15:01:12

ตรวจนับ ควบคุมดูแลทรัพย์สินของทางบริษัทฯ


LOCATION: กรุงเทพมหานคร 28/10/2564 12:04:58

ค้นหาตำแหน่ง