ฝากประวัติสมัครงาน

กรุณาเลือก
กรุณากรอก
กรุณากรอก
กรุณากรอกข้อมูลอีเมลให้ถูกต้อง
กรุณากรอกข้อมูลอีเมลให้ถูกต้อง
รหัสผ่านจะต้องมีอย่างน้อย 8 ตัวอักษร [0-9] [A-Z] [a-z]
ยืนยันรหัสผ่านและรหัสผ่านต้องตรงกัน

ตำแหน่งที่รับสมัคร


LOCATION: กรุงเทพมหานคร 23/03/2566 16:27:39


LOCATION: กรุงเทพมหานคร 24/01/2566 13:40:40

จนท.ปฏิบัติการธุรกิจอาวุโส


LOCATION: กรุงเทพมหานคร 09/11/2565 10:21:13

เจ้าหน้าที่บัญชี


LOCATION: กรุงเทพมหานคร 22/03/2565 09:08:37

- ตรวจนับสินค้าจากผู้ขาย
- จ่ายสินค้าของบริษัท ตามSale Order
- จัดเก็บ จัดเรียง สินค้าตาม Location
- บันทึกข้อมูลการจ่ายสินค้าลงใน ระบบ SAP , Plant-One , Rental , Stock Card
- ตรวจนับสินค้า คงเหลือประจำเดือนตามรายงาน
- จัดเก็บเอกสารการจ่ายสินค้าได้ถูกต้องเเละครบถ้วน


LOCATION: กรุงเทพมหานคร 11/02/2565 13:32:20

ค้นหาตำแหน่ง