ฝากประวัติสมัครงาน

กรุณาเลือก
กรุณากรอก
กรุณากรอก
กรุณากรอกข้อมูลอีเมลให้ถูกต้อง
กรุณากรอกข้อมูลอีเมลให้ถูกต้อง
รหัสผ่านจะต้องมีอย่างน้อย 8 ตัวอักษร [0-9] [A-Z] [a-z]
ยืนยันรหัสผ่านและรหัสผ่านต้องตรงกัน

เจ้าหน้าที่พัฒนาธุรกิจ

- จัดทำเอกสาร ต่างๆ (ราชการ,รัฐวิสาหกิจ)
- ประสานงานภายใน-ภายนอก (กรณีตั้งเบิก PR,PO วางรับบิล จัดการค่าใช้จ่าย)
- งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

รายละเอียดของงาน

- จัดทำเอกสาร ต่างๆ (ราชการ,รัฐวิสาหกิจ)
- ประสานงานภายใน-ภายนอก (กรณีตั้งเบิก PR,PO วางรับบิล จัดการค่าใช้จ่าย)
- งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

สถานที่ปฏิบัติงาน

สนง.ใหญ่

คุณสมบัติผู้สมัคร

ติดต่อ

ฝ่าย : ฝ่ายบุคคล
0972141410

ที่อยู่ในการติดต่อ

ตำบล/แขวงแขวงราษฎร์พัฒนา อำเภอ/เขตเขตสะพานสูง จังหวัดกรุงเทพมหานคร 10240

แชร์บทความนี้

LOCATION: กรุงเทพมหานคร 09/11/2565 10:21:13

ตำแหน่งที่รับสมัครอื่นๆ

View All Jobs

ค้นหาตำแหน่ง