ฝากประวัติสมัครงาน

กรุณาเลือก
กรุณากรอก
กรุณากรอก
กรุณากรอกข้อมูลอีเมลให้ถูกต้อง
กรุณากรอกข้อมูลอีเมลให้ถูกต้อง
รหัสผ่านจะต้องมีอย่างน้อย 8 ตัวอักษร [0-9] [A-Z] [a-z]
ยืนยันรหัสผ่านและรหัสผ่านต้องตรงกัน

เจ้าหน้าที่คลังสินค้า

รายละเอียดของงาน

- ตรวจนับสินค้าจากผู้ขาย
- จ่ายสินค้าของบริษัท ตามSale Order
- จัดเก็บ จัดเรียง สินค้าตาม Location
- บันทึกข้อมูลการจ่ายสินค้าลงใน ระบบ SAP , Plant-One , Rental , Stock Card
- ตรวจนับสินค้า คงเหลือประจำเดือนตามรายงาน
- จัดเก็บเอกสารการจ่ายสินค้าได้ถูกต้องเเละครบถ้วน

สถานที่ปฏิบัติงาน

ประจำคลังสินค้า รามคำแหง 118

คุณสมบัติผู้สมัคร

ติดต่อ

ฝ่าย :

ที่อยู่ในการติดต่อ

ตำบล/แขวงสะพานสูง อำเภอ/เขตเขตสะพานสูง จังหวัดกรุงเทพมหานคร 10240

แชร์บทความนี้

LOCATION: กรุงเทพมหานคร 28/03/2566 17:46:42

ตำแหน่งที่รับสมัครอื่นๆ

View All Jobs

ค้นหาตำแหน่ง